Preview Mode Links will not work in preview mode

Filmtoppen


Sep 13, 2018

I episode 5 tager vi Tarantinos fascinerende, velskrevede, intense og ikke mindst ultra voldelige "Inglourious Basterds" (2009) under kyndig behandling.

Vi får besøg af cand. mag. og indehaver af Historiekalenderen på Facebook, Nicolai Hansen, som folder begrebet kontrafaktisk historie ud for os og sætter det bl.a. i relief i forhold til Tarantinos fiktive bud på, hvordan jøderne kunne have taget grusom hævn over nazisterne, og hvordan Hitler kunne være dræbt på den mest bestialske måde i en biograf i Paris. Vi stiller Nicolai det grundlæggende spørgsmål: Er det vigtigt om en film, der foregår under Den Anden Verdenskrig, er faktuel korrekt, eller man må slække på de historiske fakta for derimod at skabe en god fortælling?

Ligeledes får vi en spændende snak med Nicolai om hvilke Anden Verdenskrigs-film, vi synes, er de bedste - nogensinde.